Sport, hobby en vrije tijd

De gemeente Rotterdam biedt verschillende ondersteunende regelingen aan inwoners die moeten leven van een minima budget. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende bij ons bekende regelingen voor sport, hobby en vrije tijd.

Jeugd Sport Fonds

Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. De richtlijn voor contributie of sportattributen is € 225 per kind per cursusjaar. Bekijk de voorwaarden voor aanmelden op de site.

https://www.jeugdsportfonds.nl/

Stichting Kinderkampen Rotterdam

Stichting Kinderkampen Rotterdam biedt kinderen en tieners die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen de kans op een leuke vakantie in Nederland. Aanmelding van kinderen of tieners kan door ouders/verzorgers, medewerkers van scholen en/of hulp- of dienstverlenende instellingen. De kosten zijn € 40,= voor het kinderkamp en € 50,= voor het tienerkamp.

http://kinderkampen-rotterdam.nl/