Leefgeld

Eenmaal per dag, tussen 12.00 en 14.00 uur, worden de betalingen van het leefgeld verricht. De betalingen worden in de ochtend verzameld en in één  betalingenreeks overgemaakt naar de juiste rekeningen.

U kunt er van uit gaan dat, tenzij er een storing bij de bank is, uw leefgeld vanaf 15.00 uur op uw rekening staat.

Verzoeken voor extra leefgeld

Wilt u extra leefgeld aanvragen, dan heeft u de volgende opties:

  • Telefonisch – Tijdens het spreekuur van 9.30 tot 10.30 uur  kunt u uw verzoek indienen bij uw dossierbehandelaar. 
  • Per e-mail – Tot 12.00 uur kunt u per e-mail uw verzoek om extra leefgeld indienen bij uw dossierbehandelaar.

Betalingen rondom de feestdagen

De afgelopen jaren is er enige verwarring ontstaan over de betalingen met de feestdagen. Omdat de betalingen door dezelfde bank worden verwerkt gaan deze ook door tijdens de feestdagen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de klanten die op maandag hun leefgeld krijgen dit ook op 1e kerstdag overgemaakt krijgen. Indien u dit op een andere dag wenst te hebben kunt u dit aangeven bij uw dossierbehandelaar.

Wij kunnen begrijpen dat u voor de feestdagen graag een extra aanvraag wilt doen, houdt u in verband met de verwachtte drukte er rekening mee om de  aanvraag twee weken van te voren in te dienen. Zo hebben de dossierbehandelaars de ruimte om goed naar uw financiën te kijken. Daarnaast kunt u er dan zeker van zijn dat de gelden op tijd worden overgemaakt.