Taken bewindvoerder

De bewindvoerder heeft tot taak goede zorg te dragen voor het vermogen van de persoon die onder bewind gesteld is. Dat betekent dat hij moet zorgen dat het juiste inkomen ontvangen wordt. Van het inkomen dat ontvangen wordt, moet hij alle vaste lasten zoals huur, energie, water en ziektekostenverzekering betalen.

De bewindvoerder moet na zijn benoeming samengevat de volgende zaken regelen:

  • Hij moet een nieuwe bankrekening openen, van bestaande rekeningen de passen laten blokkeren en de desbetreffende banken informeren dat er bewind is uitgesproken;
  • Hij moet een intake houden, oftewel beschrijven waar het vermogen uit bestaat en hoeveel het vermogen waard is (schulden zijn ‘negatief’ vermogen) en verder in kaart brengen wat de inkomsten en uitgaven zijn;
  • Hij moet het geld gaan beheren, met andere woorden,  hij moet zorg dragen voor de juiste betalingen van bijvoorbeeld de vaste lasten (huur/hypotheek, energie, water, zorgverzekering). Ook moet hij zorgen dat de juiste inkomsten ontvangen worden door bijvoorbeeld tijdig kwijtscheldingen aan te vragen, toeslagen aan te vragen of te wijzigen en belastingaangifte verzorgen over het laatste belastingjaar;
  • Het opzetten van kleine betalingsregelingen behoren ook tot het werk van de bewindvoerder. Als er sprake is van een uitgebreide en complexe schuldenproblematiek dan valt dat buiten de reguliere werkzaamheden van de bewindvoerder;
  • Ieder jaar moet de bewindvoerder verantwoording afleggen van wat hij in dat jaar gedaan heeft. Als de persoon waarvoor het bewind is ingesteld daar toe in staat is, dan tekent deze de ‘rekening en verantwoording’ voor akkoord waarna de ‘rekening en verantwoording’, na medeondertekening door de bewindvoerder, doorgestuurd wordt naar de kantonrechter. Is de onder bewind gestelde daar niet toe in staat, dan wordt de ‘rekening en verantwoording’ rechtstreeks naar de kantonrechter gestuurd.

De taken van de bewindvoerder zijn beperkt tot de financiële huishouding van het dagelijkse leven van de persoon die onder bewind is gesteld. Zaken die van psychosociale aard zijn liggen buiten het werkterrein van de bewindvoerder. Als er zaken die zijn die aandacht behoeven en die niet tot de taak van de bewindvoerder behoren, dan zal de bewindvoerder de onder bewind gestelde doorverwijzen naar hulpverlening.

Voor werkzaamheden die niet tot het reguliere werk behoren van de bewindvoerder en dus als extra werk aangemerkt kunnen worden moet de bewindvoerder vooraf een machtiging aanvragen bij de kantonrechter. Na toekenning van de kantonrechter kunnen de extra werkzaamheden dan worden uitgevoerd tegen het voor dat jaar vastgestelde uurloon.