Schuldhulpverlening – Wie komt er in aanmerking?

In de eerste plaats voor mensen met een beperking, verslaving of uit ‘multi-problem’ gezinnen.

Ornithos Dienstverlening is er met name voor mensen met een beperking en/of mensen die beperkt in staat zijn voor de eigen financiële zaken zorg te dragen. Clienten kunnen bijvoorbeeld worden aangemeld door hun (GGZ-) begeleiders of werkgevers. Waarom Ornithos vooral voor deze clienten veel kan betekenen leest u hier.

Maar ook voor schuldenaren zonder beperkingen

Mensen met schulden zonder  beperkingen kunnen uiteraard ook door Ornithos Dienstverlening verder geholpen worden. Voorwaarde is dan wel dat er een partij is die als opdrachtgever optreedt naar Ornithos Dienstverlening. Dit heeft te maken met het feit dat de Wet op het consumentenkrediet (Wck, artikel 47 & 48) het niet toestaat dat de schuldenaar direct of indirect betaalt voor zijn schuldhulpverlening. Ornithos Dienstverlening zal er ook ten alle tijde op toezien dat deze bepalingen gerespecteerd worden.

Het belang van schuldhulpverlening voor de werkgever

Als werkgever kun je regelmatig worden geconfronteerd met verzoeken van de werknemer om voorschotten op vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen of bonussen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van regelmatig terugkerend kort verzuim, een dreigend arbeidsconflict of een afname van de productiviteit van de werknemer. In die gevallen kan het raadzaam zijn voor de werkgever om de werknemer aan te melden voor een schuldhulpverleningstraject. Zeker als de werknemer een bijzondere positie bekleedt waarbij het gevaar van chantage of manipulatie van de werknemer te allen tijde vermeden dient te worden, dan is een (schuld)hulpverleningstraject zeer zeker aan te bevelen.

En denkt u als werkgever dat het inzetten van een professional voor de schuldhulpverlening duur is? Bedenk dan dat uit onderzoek gebleken is dat de werknemer met schulden zo’n 20% productieverlies heeft.