Overige diensten: projecten en presentaties

Diverse projecten

Tot het aanbod van Ornithos Dienstverlening behoren ook projecten in het kader van armoedebestrijding, schuldhulpverlening en aanverwante zaken. Een voorbeeld van een eerder uitgevoerd project is het verzorgen van belastingaangiften voor groepen cliënten waarbij het gehele pakket aan belastingzaken werd onderzocht. Zo werden voor dit project 132 aangiften ingediend en werd voor ruim € 87.000,00 teruggevorderd van de belastingdienst (tegen circa € 8.300,00 aan negatieve aanslagen).

Cursussen, workshops en presentaties

Naast projecten worden ook cursussen, workshops en presentaties verzorgd die in het teken staan van het omgaan met geld in de ruimste zin van het woord (dus bijvoorbeeld ook zaken als thuisadministratie, discipline, structuur, etc.). Alle cursussen en workshops worden zoveel mogelijk op maat geleverd. De rode draad die door alle cursussen loopt is dat zij (inter)actief zijn.