Ornithos Dienstverlening

Ornithos Dienstverlening houdt zich bezig met alle aspecten van de schuldhulpverlening, waaronder het opzetten van een thuisadministratie, crisismanagement, het doorlopen van een schuldhulpverleningstraject en alles wat er tussen in en omheen zit. Daarnaast bieden wij budgetcoaching, inkomensbeheer en voorlichtingen op (hoge)scholen.

Ornithos Dienstverlening richt zich met het aanbod met name op mensen met een beperking en/of mensen die in mindere of meerdere mate beperkt in staat zijn voor de eigen financiële huishouding te zorgen. Daarbij kan gedacht worden aan mensen met cognitieve en psychiatrische beperkingen, verslavingsproblematiek en ‘multi-problem’-gezinnen. Uiteraard kunnen mensen zonder beperking ook terecht bij Ornithos Dienstverlening (zie hier voor de voorwaarden).

Waarom Ornithos u goed kan helpen.

Ornithos beschikt over de benodigde kennis met betrekking tot schuldhulpverlening en heeft de juiste contacten met zowel de OGGZ (Openbare geestelijke gezondheidszorg), het bedrijfsleven als gemeentelijke instellingen, waaronder de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daardoor kan Ornithos Dienstverlening optreden als intermediair en kunnen bruggen geslagen worden tussen deze diverse werelden. Werkers uit de verschillende werelden hebben vaak weinig inzicht in elkaars werkveld. Het gevolg is dat de cliënt, die door zijn beperkingen als kwetsbaar kan worden gezien, vastloopt tussen de diverse instellingen. Dit leidt ertoe dat die cliënt, die door zijn inmiddels wanhopige gedrag als lastig ervaren wordt, uiteindelijk slecht of zelfs niet geholpen wordt. Door als intermediair op te treden tussen deze werelden kunnen (communicatie)problemen voorkomen worden en kunnen doelen op een effectievere en efficiëntere manier gehaald worden.

 

Ornithos Dienstverlening is geauditeerd lid van de NVVK, dé brancheorganisatie voor Logo geauditeerd lid NVVKschuldhulpverlening en sociaal bankieren